Spirituele Numerologie

Numerologie is de kennis van de getallen of vibraties en werd reeds eeuwen geleden door grote wijsgeren toegepast. Ieder getal heeft zijn eigen vibratie/trillingsinvloed en daarmee zijn eigen specifieke kenmerken.
In de numerologie wordt gewerkt met de getallen 1 t/m 9 en met de meestergetallen 11, 22, 33.... Met uitzondering van de meestergetallen worden alle getallen herleid tot 1 cijfer.
Voor numerologie is de geboortedatum en de volledige geboortenaam belangrijk. Niemand krijgt zomaar een naam en wordt toevallig op een bepaalde datum geboren.
Op een basis van de optelling van middels cijfers herleidbare namen/letters en geboortedata zijn levenslessen vast te stellen. De numerologie wijst boeiend kenmerkende patronen aan in iemands familie, relaties en vriendenkring, soms karmische schulden, soms verklaringen voor beproevingen of uitdagingen op je levensweg. Ook ontbrekende of herhaalde getallen hebben een bepaalde betekenis.
De numeroloog tracht volgens een bepaald systeem van 'coderen en decoderen' begrippen in getallen om te zetten, om vervolgens die getallen te duiden op grond van hem bekende esoterische kennis uit bijvoorbeeld tarot, astrologie of eigen interpretaties.

De theorie achter numerologie is historisch gebaseerd op het idee van Pythagoras dat alle dingen numeriek kunnen worden uitgedrukt, omdat ze uiteindelijk terug te brengen zijn tot getallen.

 levensvreugde praktijk | HOME | Locatie | Disclaimer | Klachten afhandeling | Privacy | Praktijk Levensvreugde |