Negatieve denkbeelden maken ons ziek

Ieder mens heeft gedachten. Gedachten kunnen wij bewust sturen en gedachten komen spontaan bij ons op. Onbewust, als een bliksemflits, kan een gedachte ons in een andere emotie brengen. Dit kan positief zijn maar ook negatief uitpakken.  Het lijkt wel of wij dat niet in de hand hebben. Negatieve gedachten, negatieve overtuigingen, negatieve veroordelingen of negatieve aannames, die dagelijks met ons aan de haal gaan maken ons mensen ziek. Wij verzuren Mentaal door onze negatieve gedachten en ons lichaam volgt.

De volgende techniek kan worden toegepast:

R.E.T. Rationele Effectiviteit Training
De RET methode, ook wel Rationele Effectiviteit Training of  Rationele Emotieve Therapie genoemd. Negatieve gedachten geven ons een scala aan negatieve gevoelens, zoals frustratie, verdriet, boosheid, opgejaagdheid. Voor even is dit niet erg en kan het zelfs goed zijn om bewust te worden wat een gebeurtenis met ons doet. Het zet ons aan om de emoties te verwerken. Maar aanhoudende negatieve gedachten maken ons ziek en maken ons gefrustreerd waardoor wij negatief gedrag laten zien.

 

Natuurlijk,  als een negatieve gebeurtenis zich heeft voorgedaan moet er ruimte zijn om te verwerken. Zoals het verlies van een dierbare, een financiële strop, het verlies van je baan enz.
Maar als de gebeurtenis langer in het verleden heeft afgespeeld en wij toch met de nare gedachten in ons hoofd blijven zitten, zal dit onze gemoedsrust gaan aantasten (bijvoorbeeld, wij worden depressief), waardoor ons gedrag negatief wordt beïnvloed (bijvoorbeeld, wij worden apathisch en levensmoe), waardoor ook fysiek onze weerstand afneemt en wij uiteindelijk (chronisch) ziek worden.

Als wij de gebeurtenis niet kunnen veranderen, kunnen wij wel de beleving van de gebeurtenis veranderen van een negatieve naar een neutrale of positieve gedachte. Zodat ons gevoel wordt bevrijdt van ongenoegen en ons gedrag opgeruimder, constructiever en actiever wordt in gezet voor ons welbevinden. Dit alles geeft een positieve stimulans/signaal aan ons lichaam om vitaal te blijven.

< Home >