Klachtenprocedure

Geschillen Alternatieve Therapeuten

Praktijk Levensvreugde, streeft naar een goede dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij graag van u!

Een gesprek met de vitaliteitcoach leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u een klacht indienen.

De vitaliteitcoach valt als CAT-therapeut onder GAT-Wkkgz klachtrecht en GAT-tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over de klachtenregeling zie: https:\\gatgeschillen.nl

 

Als CAT-therapeut wordt er gewerkt volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/


De klachtenprocedure bevat informatie over hoe u uw klacht kunt indienen. Binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten. En de eventueel daaraan verbonden kosten.
< Home >