EMDR

EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

En is een therapie waarbij de Linker (denken) en de Rechter hersenhelft (voelen) gestimuleerd wordt, zodat deze weer congruent met elkaar communiceren.

EMDR is een therapeutische behandeling die met name toegepast owrdt bij mensen met een posttraumatisch stress stoornis (PTSS).